Presentació

Som un centre especialitzat que neix el Setembre de 2016 de la mà de Mireia Pina Rosean, Terapeuta Ocupacional per atendre les necessitats d’aprenentatgenecessitats sensorialsnecessitats de comunicació i llenguatge com també necessitats emocionals i comportament.

Objectius

Promoure i facilitar el desenvolupament infantil per afavorir i facilitar la màxima autonomia i funcionalitat de les activitats de la seva vida diària, així com la integració i generalització en els diferents contexts de participació; familiar, escolar i social.

"Aprenenatge a través del joc"

La nostra intervenció es basa en una mirada holística/integral i biopsicosocial, des d’el Model d’Ocupació Humana (MOHO), en les neurociències i la neuroeducació, on l’aprenentatge significatiu , la relació afectiva amb la família i el joc dels infants.