EINES PER ENSENYAR EN MODULACIÓ PEDAGÒGICA

Informació

 

 

INSCRIPCIONS A L’ENLLAÇ SEGÜENT:

https://goo.gl/forms/RupmGpsOoLVzNYbo2

 

 

La Modulació Pedagògica és un concepte pedagògic amb vocació d’innovació que pretén facilitar la comunicació i la relació entre persones amb greus discapacitats i els seus familiars. S’estructura a partir de la detecció de necessitats respecte activitats quotidianes, que s’utilitzen com a situacions d’aprenentatge.

El concepte parteix dels fonaments teòrics de Basale Stimulation, per a especialitzar-se en l’acompanyament pedagògic a les famílies d’aquestes persones i en donar-los suport, eines i recursos per a gestionar de la manera més plena i satisfactòria possible la seva relació.

La Modulació Pedagògica proposa un canvi de mirada envers els familiars, deixant de veure’ls com a co-terapeutes per a entendre que són part afectada i implicada des de dins del procés. Això implica per part dels professionals, l’ús de noves eines, nous formats i noves estructures per a acompanyar-los.

La Modulació Pedagògica pot ser de gran utilitat per a qualsevol professionals de diferents àmbits que atenguin a persones amb greus discapacitats i les seves famílies: educació especial, geriatria, tallers ocupacionals, neurorehabilitació…

Aquest mòdul és un apropament teòric al concepte i ofereix estratègies d’ensenyament-aprenentatge, d’anàlisi de la situació inicial així com recursos per a tots aquells que estiguin interessats en acompanyar les famílies en els seus processos d’aprenentatge. Amb tot plegat es pretén que qualsevol professional disposi de la estructura bàsica per a posar en marxa processos de MP en el seu entorn de treball.

Objectius

  • Reflexionar sobre la mirada que els professionals dirigim a les famílies que conviuen amb una discapacitat.
  • Conèixer els fonaments teòrics bàsics de la Modulació Pedagògica i com estructurar un procés.
  • Conèixer i entendre les estratègies d’ensenyament – aprenentatge bàsiques per a ensenyar a famílies.
  • Sensibilitzar als professionals sobre la necessitat d’emprar la Modulació Pedagògica en la seva relació amb les famílies.

Continguts

1. El rol de les famílies de persones amb greus discapacitats i la relació amb els professionals.

2.La importància de la comunicació en el desenvolupament i al llarg de la vida.

3.Com plantejar un procés de Modulació Pedagògica: Què, Com i Quan ensenyar

4.Estratègies d’ensenyament – aprenentatge en Modulació Pedagògica.

4.1. Les activitats vivencials

4.2. L’Anamnesi de MP

4.3. El qüestionari de comunicació

4.4. L’anàlisi de vídeos

4.5. Sessions d’observació

4.6. Sessions interdisciplinàries

4.7. Reunions amb els familiars

4.8. Sessions de Traducció Simultània

4.9. Predicar amb l’exemple i reforç positiu

5.Avaluació / seguiment d’un procés de Modulació Pedagògica

6.Anàlisi de casos pràctics.

 

Metodologia: Es combinaran explicacions teòriques, amb reflexions grupals, activitats vivencials i anàlisi de vídeos.

 

https://www.annaesclusa.com/

Informació
Category:
Inici: 3 de November de 2018
Fins: 3 de November de 2018
Necessites més informació? Truca'ns al 690.282.111