Servei de mediació

  • Servei de Mediació Familiar en situacions de crisi (divorci, separació,…)
  • Servei de Mediació Escolar. Assessorament en els problemes de relacions al centre, els problemes de disputes entre alumnes, els conflictes que es perpetuen al llarg del temps,… des del model Humanista-Estratègic.
Més informació

Servei de Mediació Familiar

La mediació és un mètode que permet que els membres de la família amb conflictes solucionin de forma satisfactòria els problemes que estiguin vivint. Això és gràcies a la intervenció d’un tercer anomenat mediador/a.

Ambdues parts han d’acceptar la mediació ja que aquest procés es basa en el principi de voluntarietat de les parts.

Servei de Mediació Escolar

En el moment actual es deleguen moltes responsabilitats a l’escola, i aquesta ha d’atendre moltes demandes i conflictes dels alumnes que tenen el seu origen en l’ambient familiar. Però, si aquesta és la realitat que es viu en els centres educatius, pensem que s’han de trobar maneres de posar-hi remei, i creiem que la mediació escolar és un bon recurs, ja que se centra primordialment en la millora de les relacions entre les persones. A més, si treballem les relacions, també podrem obtenir un millor rendiment a l’aula i un ambient més agradable al centre.

Pensem que aspectes com -la voluntarietat i la confidencialitat- són essencials perquè la mediació esdevingui possible, ja que, en últim terme, els responsables de resoldre el conflicte són les parts implicades, i aquestes han de decidir primer que volen trobar una solució. La mediació entesa en aquests termes contribueix a fer que els joves puguin prendre les seves pròpies decisions, com a responsables que són del seu projecte vital.

La nostra proposta de mediació aniria en consonància amb el que diu Iugman. És a dir: les parts en conflicte tindran l’oportunitat de reunir-se, i en aquesta trobada hi apareixeran les diferents maneres de percebre el món, els valors de cadascú i les formes en què s’han comunicat. Els participants, en lloc de ser adversaris, esdevindran socis per a resoldre el conflicte que els manté enfrontats. A més, és important destacar que el mediador no actua com a jutge, no té autoritat per imposar les seves decisions. En canvi, condueix una audiència cara a cara amb les persones confrontades i, utilitzant habilitats especials d’escoltar, preguntar, negociar i crear opinions, ajuda les parts a elaborar les seves pròpies solucions a la disputa (Iungman, 1996).

Així doncs, pensem que l’objectiu de la mediació no és arribar a un acord, tot i que en alguns casos sigui possible. Allò realment important és que les parts es puguin comunicar, que aclareixin els seus punts de vista i entenguin com se sent l’altra persona davant la seva actitud o conducta. Mitjançar no significa que les dues persones que estan en conflicte hagin d’acabar pensant el mateix. Nosaltres pensem que l’important és que ambdues parts s’acabin entenent mútuament, encara que no comparteixin els mateixos punts de vista.

En quins casos parlem de mediació

No tot el que s’anomena mediació acaba essent mediació. Ens referim als casos en què es dóna el nom de ‘mediació’ a un procés en el qual factors personals del mediador influencien el procediment i s’acaba perdent l’essència del que hauria de ser. Aquests factors, que considerem que contaminen el procés de mediació, poden ser aspectes com: les expectatives del mediador sobre determinats alumnes, les creences i valors personals del mediador que determinen les seves actuacions, la simpatia que pot sentir vers uns alumnes enfront d’uns altres,…

La presència d’algun d’aquests aspectes en el mediador comportarà que acabi afavorint determinades parts en el procés de mediació. En aquests casos pensem que no podem parlar de mediació, ja que el mediador, en comptes d’intercedir, estarà fent ús de més poder del que li pertoca, i esdevindrà d’aquesta forma el responsable de la solució del conflicte. I com ja hem dit, aquesta responsabilitat només depèn de les persones implicades.

Per què és necessària la figura del mediador/a?

Quan dues persones es relacionen i, pel motiu que sigui, sorgeix el conflicte, el més probable és que ambdues parts s’estiguin sentint atacades, i per tant que posin en marxa conductes de defensa. En aquestes circumstàncies el diàleg no és possible, i el que succeeix és que s’entra en una espiral de retrets que no els permet resoldre les seves diferències ni entendre la posició de l’altre.

En aquests casos és quan el mediador escolar pot ajudar les persones que estan en conflicte a resoldre la seva disputa. Així doncs, una tercera persona neutral pot ajudar a trobar solucions a les parts, sempre que aquestes ho vulguin, que és una premissa indispensable perquè la mediació tingui lloc.