Serveis

Serveis d’atenció a les persones

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA, ADULTS I FAMÍLIES 

Estimulació, rehabilitació, teràpia i educació

 • Teràpia Ocupacional pediàtrica i adults (també a domicili)

 • Un cop identificades les àrees de dificultat en la participació ocupacional de l’infant i de l’adult, s’obté informació addicional mitjançant: – Administració de proves estandarditzades – Observacions clíniques estructurades – Observacions clíniques durant el joc lliure – Qüestionaris estandarditzats – Entrevistes amb la família – Entrevistes amb altres persones rellevants en la vida de l’infant (educadors o altres professionals).
 • Rehabilitació – neurològica i post-traumàtica (també a domicili)
 • Rehabilitació adults:

  Ictus
  Traumatismes Craneoencefàlics
  Dany cerebral adquirit
  Lesions medul.lars
  Malalties neurodegeneratives. Parkinson, Esclerosis Múltiple, ELA….
  Patologia tumoral cerebral
  Encefalitis

  Rehabilitació infantil:

  Dificultat de l’aprenentatge
  Alteració conductal-emocional
  Dificultat de la coordinació motriu i del llenguatge
  Deficit d’atenció, Hiperactivitat
  Dany cerebral adquirit
  Afectacions neurològiques congénites

 • Integració sensorial (http://www.integracionsensorial.es)

 • Model DIRFloortime® (http://www.icdl.com/espanol)

 • DIRFLOORTIME ® Aquest model ofereix un marc per entendre el desenvolupament infantil i per donar-li suport quan hi ha dificultats. En lloc de centrar-se en símptomes, DIRFloortime® ajuda als nens a construir els fonaments bàsics necessaris per a relacionar-se, comunicar-se, i pensar.
 • Massatge infantil

  El massatge infantil és una manera de comunicar-se amb el vostre nadó a través del tacte, i al mateix temps també és un mètode terapèutic ja que comporta molts beneficis pel vostre fill.

  “ El massatge  de nadons és un art tant antic com profund, simple però difícil i difícil perquè és simple, com tot allò que és profund”

  Frédérick Leboyer

 • Estimulació basal® (https://www.basale-stimulation.de)

L’estimulació basal és una metodologia utilitzada amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones amb algun tipus de diversitat funcional, a través d’estratègies per a treballar les capacitats més bàsiques. Una metodologia que fomenta el descobriment, l’exploració, la interacció i la comunicació en espais que propicien la focalització de l’atenció, el seguiment, la motivació i la relaxació.

 • Psicomotricitat

  La psicomotricitat s’ocupa de la globalitat de l’infant, es a dir de la interacció que s’estableix entre el coneixement, l’emoció, el cos i el moviment, i el sistema de relacions que l’envolta, donant importància al desenvolupament de la persona, així com de la seva capacitat per expressar-se i relacionar-se en un context social.

  En la Pràctica psicomotriu l’adult es relaciona amb al nen i la seva globalitat, entenen que acció, emoció i pensament estan connectades i cada una necessita de l’altre per accionar-se, quan l’adult accepta a l’infant i l’entorn li dona un lloc tot flueix amb senzillesa .

 • Logopèdia

  “La logopèdia és la professió sanitària que investiga, diagnostica, avalua, tracta i prevé les patologies i els trastorns de la comunicació, el llenguatge oral i escrit, la parla, la veu, l’audició i d’altres funcions orals com ara la deglució o la respiració. En definitiva, el logopeda no només és el professional de tracta algunes dificultats en la parla com ara la disfèmia o la no articulació d’un so sinó que també pot millorar les dificultats comunicatives que siguin derivades de problemes a nivell de la veu, de la parla, del llenguatge o de l’audició o les dificultats deglutòries que afecten en el seu dia a dia i que poden arribar en posar en risc la seva salut física i mental.
  Tot i així cal tenir en compte que el logopeda no només se centra amb la persona que presenta aquestes necessitats sinó que també fa un treball dinàmic i continuo amb les necessitats comunicatives o deglutòries que presenten les persones que envolten al pacient.
   
  En definitiva els logopedes volen millorar la salut i augmentar la qualitat de vida de les persones amb patologies de la comunicació. Però també volen fer possible que les persones puguin empassar, beure o respirar de forma segura, que puguin produir sons amb la veu o comprendre el llenguatge escrit, entre altres formes de comunicació i deglució humana. 
   
  Els logopedes poden intervenir en totes les etapes de la vida en les que s’observin algunes de les dificultats esmentades anteriorment.”
 • Psicologia

 • La Psicologia és una disciplina que estudia els processos mentals, les sensacions, les percepcions i el comportament del ser humà en relació amb el seu entorn físic i social. L’enfoc que utilitzem a l’Estímul per a mirar tant infants com adolescents és l’enfoc humanista i sistèmic. Humanista perquè creiem en el potencial de l’ésser humà en trobar el seu propi camí i creixement personal. Sistèmic com una manera científica d’aproximació i representació de la realitat vista des d’una perspectiva holística i integradora on allò important són les relacions i els components que d’elles emergeixen. Des d’aquesta mirada entenem el procés terapèutic com un acompanyament on el terapeuta ajuda a l’infant a descobrir la seva pròpia caixa d’eines i a utilitzar aquestes quan ho necessita.
 • Neuropsicologia

La Neuropsicologia és la neurociència que s’ocupa de la relació entre les estructures del cervell i el comportament humà. Estudia les funcions mentals superiors (memòria, llenguatge, atenció, funcions executives…) i el funcionament cerebral de la conducta. Les exploracions neuropsicològiques ens permeten quantificar i qualificar el funcionament cerebral, la conducta i l’estat emocional de la persona podent desenvolupar un pla d’intervenció individualitzat quan es creu necessari.

 • Fisioteràpia

 • Reeducacions pedagògiques

 • Reforç escolar

 • Teràpia, lectura i activitats assistides amb gossos

 • Aromateràpia

  Els olis essencials son una eina que pot ajudar a petits i grans a millorar l’estat d’ànim, a l’equilibri emocional, facilitar-los l’aprenentatge i millorar l’atenció.

 • Musicoteràpia