Teràpia Ocupacional

Què és la TO?

La teràpia ocupacional és un conjunt de tècniques, metodologies i actuacions, aplicades mitjançant activitats d’orígen terapèutic, per tal de prevenir i mantenir la salut, rehabilitar funcions, i donar suport a dèficis invalidants.

 

Està dirigida a millorar la participació, facilitar el desenvolupament, i augmentar l’autonomia d’aquells nens/es i adults que presenten dificultats en les diferents àrees de desenvolupament ocupacional.